back                                               

P O R T F O L I O   F O U R

 

A m y   I r v i n g ,   V i e n n a ,   A u s t r i a   1 9 8 6

E m m a ,   R o c k   T a v e r n   1 9 9 9

P a t r i c i a   K a l e m b e r   &   D a n i e l   G e r r o l l   F a m i l y ,   M A   1 9 9 4

J a c k s o n ,   R o c k   T a v e r n ,   N Y   2 0 0 1

S a l l y   J e s s y   R a p h a ë l ,   P a w l i n g ,   N Y   2 0 0 1

C h r i s t i n a   R i c c i ,   M o n t c l a i r ,   N J   1 9 9 3

E m m a ,   R o c k   T a v e r n ,   N Y   2 0 0 0